no image Green Town Binh Tan nằm trong khu nhà ở mới Vĩnh Lộc rộng 110 ha có vị trí chiến lược khi là giao điểm giữa quốc lộ 1A & đường Nguyễn Th...

no image Green Town Binh Tan nằm trong khu đô thị mới Vĩnh Lộc rộng 110 ha có vị trí chiến lược khi là giao điểm giữa quốc lộ 1A & đường Nguyễn T...

no image Căn hộ Green Town được phát triển bởi IDE Hàn Quốc. Dự án gồm 2 giai đoạn 1 và 2. Lấy cảm hứng từ giá trị cốt lõi của Kh...

no image Căn hộ Green Town được phát triển bởi IDE Hàn Quốc. Dự án gồm 2 giai đoạn 1 và 2. Lấy cảm hứng từ giá trị cốt lõi của Kh...

no image Can ho Green Town Binh Tan  được đầu tư bởi IDE Hàn Quốc, có vị trí tọa lạc tại trung tâm khu nhà ở dân cư trí thức Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP H...

no image Can ho Green Town Binh Tan  được đầu tư bởi IDE Hàn Quốc, có vị trí tọa lạc tại trung tâm khu đô thị dân cư trí thức Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP ...

no image Can ho green town binh tan được phát triển bởi tập đoàn IDE Hàn Quốc, dự án gồm 2 giai đoạn và đã làm xong giai đoạn 1 bàn giao nhà cho ngườ...